Facility Branding

 

Vad är det?

Uppskattade varumärken har ett tydligt visuellt språk. Facility branding skapar känslor och upplevelser. Zinkid utvecklar visuella identiteter som lyfter fram och tydliggör det unika erbjudandet och förstärker miljön som en kommunikationskanal som uttrycker varumärkets värden och personlighet.

Kunden står i fokus när vi utvecklar kundresa, varumärke och koncept men ett tydligt varumärkeskoncept ska även fungera internt. Genom en ökad förståelse och kunskap kan företagets personlighet tydliggöras och kommuniceras, från produktionsanläggningen till styrelserummet. Det ger också anställda möjligheten att bättre förstå och kommunicera företagets identitet.

Facility branding är en strategisk, varumärkesförstärkande investering som genererar en långsiktig lönsamhet.

Koncept och upplevelser inom retail och interiörer

Vi har förståelse för de olika förutsättningar som gäller i olika branscher och arbetar för att stärka relationen till varumärket. Det som skiljer oss är förmågan att gestalta företags identitet i den fysiska miljön. Vi skapar moderna och inspirerande inredningar kompletterade med relevant och varumärkesstärkande kommunikations- och designlösningar.

Vi är en bra samarbetspartner när det kommer till att utveckla långsiktiga och innovativa koncept för marknaden. Vår mångåriga erfarenhet har lärt oss att allt handlar om detaljer. Därför levererar vi helhetslösningar som inkluderar allt från strategi och kundupplevelse till design och utrullning.

Koncept för att få fastigheten att kommunicera

Fastighetsutveckling handlar om stora investeringar för att skapa långsiktigt värde och samtidigt skapa miljöer som är inspirerande och relevanta för målgruppen. Vi hjälper er att få fastigheten att kommunicera. Det kan handla om att utveckla den exteriöra gestaltningen, kontor, entréområden och affärslokaler att fungera för olika kund- och målgrupper. Vi gör allt från enstaka lokaler till koncept för hela fastigheter. Vi kombinerar affärsfokus, kreativitet och innovation med strategi, design och gestaltning, planlösning, kommunikation och orientering. Vi har kompetensen, nätverket och erfarenheten att leverera högkvalitativa lösningar.

Utställningskoncept

Att göra en utställning eller ett event ställer höga krav på rätt placering, exponering och en attraktiv design. Med en knivskarp deadline krävs planering och koordinering – vare sig utställningen är permanent eller inte. Vi har erfarenhet av att etablera globala utställningskoncept och de förutsättningar som det innebär. En väl genomförd planering av en utställning ger de bästa förutsättningarna för en effektiv process som sparar tid, håller ned kostnaderna och minimerar slöseri. Zinkid kan erbjuda er den struktur och support ni behöver – i allt från idé till nyckelfärdig monter.