Grafisk Design

 

Varumärket är oftast den mest värdefulla tillgången för ett företag. Zinkid hjälper varumärken att bli tydligare och mer konkurrenskraftiga. Moderna identiteter behöver leva och verka i många olika medier och vara lätt att implementera. Vi har kompetensen och mångårig erfarenhet av att både skapa nya identiteter och utveckla befintliga oavsett om det handlar om en logotyp, profilmaterial eller förpackningsdesign.

Zinkid utvecklar grafiska identiteter såsom logotyper, typsnitt, färger, bildspråk, symboler, mönster och andra grafiska element för att skapa särskiljande, flexibla och lättanvända profiler för både tryckta och digitala applikationer.