Realisering
& Support

 

När ett koncept implementeras supportar vi vid behov med kvalitetskontroller och finns med på plats vid nyetableringar. Av erfarenhet vet vi att upphandlingar och krav kan se olika ut inom samma projekt. Därför kan vi hjälpa er att budgetera och planera ekonomin i såväl delprojekt som övergripande på ledningsnivå. Allt för att garantera att implementeringen blir den framgång som det var tänkt. För att få konceptet att fungera och leva vidare har vi verktygen och erfarenheten.

Support

När ett koncept rullas ut bistår Zinkid med support till dig som kund, leverantörer och andra partners. Vi tar ansvar för kvalitet och att utförandet blir enligt överenskommelse. Vi håller kontroll på ekonomin i hela projektet och summerar det åt er efteråt. En eller hundra spelar ingen roll. Vi har erfarenheten.