Älvstranden Utveckling

Koncept

Inom ramen för “Innovationsplattformen 2014-2015” fick Zinkid i uppdrag att skapa “Västsveriges mest kreativa innovationslabb för att främja utmaningsdrivna innovationsprocesser – från idé till innovation.”

 Milköerna skall fungera som en testarena för Innovationsplattformens idéer och multidisciplinära samverkansprocesser. Konceptet togs fram fram med bäring i Vision Älvstadens värdegrund och med fokus på hållbar design och återbrukstanken.

Facility Branding