Sjöklint Agenturer

Grafisk profil

Sjöklint Agenturer är en av Nordens större distributörer av konfektion och skor. Zinkid arbetar kontinuerligt med att utveckla och uppdatera deras grafiska profil för att kännas i tiden och spegla de varumärken representerar.

Grafisk Profil – Logotype