Swedrev

Varumärkesprofil

I samband med ett ägarbyte fick vi i uppdrag att arbeta fram en ny logotyp och visuell identitet åt Swedrev. Den nya profilen skulle kännas i tiden och tydligt markera att bolaget genomgått en generationsväxling.

Logotype – Varumärkesprofil – Skiss till hemsida – Trycksaker – Foto