Teboden Charabang

Förpacknings- och produktdesign

Zinkid fick i uppdrag att arbeta fram en förpacknings- och produktdesign åt Téboden Charabangs kaffe- och tésortiment på Mall of Scandinavia.

Grafisk design