Design Management

 

Effektiv Design Management ökar ett företag eller en organisations medvetenhet om att design är ett verktyg och kan användas för att uppnå strategiska mål.

Vi hjälper er att identifiera ert varumärkes potential och utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar fram en övergripande kommunikation- och designstrategi med fokus på att strukturera och fastställa en målbild och vision. Detta ligger sedan till grund för det fortsatta kommunikations- och designarbetet, arbetets omfattning, fastställa kundvärdet, innehåll och tonalitet.